Associació de Productors d’Energies Renovables
www.appa.es 

Associació de la Indústria Fotovoltaica
www.asif.org

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
www.ceic.cat

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
www.quimics.cat

www.energias-renovables.com

www.biodiesel.org

www.ebb-eu.org

www.awea.org

www.epia.org