Actualment, i gràcies a l’avenç científic i tecnològic, disposem de la capacitat i de les eines adequades per treure molt més profit a les fonts d’energia renovable: el sol, el vent, la massa forestal i
la pròpia terra.

BIOSUN CONSULTORS SL és una consultoria amb una clara vocació cap a les energies renovables perquè creiem fermament que, avui i en el futur, les energies renovables tenen capacitat per proporcionar un subministrament energètic suficient, econòmic i sostenible per a tots.De les diferents fonts d’energia renovable, a BIOSUN CONSULTORS SL ens hem especialitzat en:

  • SOLAR FOTOVOLTAICA
    Treballem tant en petites instal·lacions aïllades com en grans projectes.
  • EÒLICA
    Estudiem les possibilitats de cada territori i desenvolupem els projectes eòlics més adequats.
  • BIODIÈSEL
    Participem en el disseny, tramitació i direcció d’obra de diferents plantes de referència del sector, així com donar suport a la gestió industrial de les mateixes.