Algunes de les obres que hem realitzat són:

  • Redacció del projecte d’urbanització de la UA-PI3 a Vilaseca (Tarragonès).

  • Projecte de desafecció de tubs del Consorci d’Aigües de Tarragona per a les obres del Corredor del Mediterrani.

  • Direcció de l’obra de construcció de 7.500 m2 de naus industrials a Tarragona.
L'enginyeria civil engloba àmbits tant diversos com el disseny, la construcció i la conservació d'obres públiques, la urbanística, el transport, l’ordenació territorial, la hidrologia, etc.

Els projectes que desenvolupem en l’àmbit de l’enginyeria civil són diversos, entre els que destaquen la direcció d’obres civils, urbanitzacions, vialitat, afectacions d’instal·lacions i tramitacions administratives.

En aquest àmbit també donem suport als nostres clients en la gestió i implantació de la certificació de qualitat ISO 9000.