FORMEN PART DEL NOSTRE EQUIP:

  • Jordi Aragonès Juncosa - Enginyer i cap de projectes Especialista en generació eòlica i fotovoltaica

  • Josep Beltran Capdevila - Químic i responsable d’operacions. Especialista en indústria dels biocarburants

  • Xavier Forcadell Monsó - Responsable d'enginyeria

  • Alex Caudet Roig - Responsable de l'àrea de biomassa

  • Marc Giner Viñuelas - Especialista en tecnologia fotovoltaica
  • Joan Morillas - Cap d'administració
L'EQUIP TÈCNIC DE BIOSUN
BIOSUN CONSULTORS SL prové de l’aliança d’un equip multidisciplinar de professionals amb experiència en diferents branques del sector industrial i de les energies renovables. 

 

EXPERIÈNCIA EN ENERGIES RENOVABLES

• Planificació i projecte de parcs eòlics.

• Construcció d'un parc eòlic de 15.6 MW.

• Instal·lació de 30 MW de sistemes fotovoltaics el 2007.

• Construcció d'una planta de Biodièsel de 50.000Tn/any.

• Legalització de 3 plantes de Biodièsel.

• Consultoria tècnica i financera a empreses del sector del Biodièsel

• Consultoria tècnica i financera per instal·lacions fotovoltaiques.

• Estudis de viabilitat de diversos parcs eòlics.

• Promoció de projectes d'energies renovables.