Els serveis que oferim des de BIOSUN estan orientats a donar suport a qualsevol iniciativa dins el món industrial i de les energies renovables, tant des del punt de vista tècnic com de negoci.

A través dels nostres serveis aportem la fortalesa necessària a cada iniciativa, buscant les solucions més òptimes que permetin la viabilitat de cada projecte.
CONSULTORIA EN PROJECTES D'ENERGIES RENOVABLES


Els serveis que oferim des de BIOSUN són:

• Enginyeria de planificació i construcció fotovoltaica.

• Prospecció de parcs eòlics.

• Tramitació i enginyeria de construcció de parcs eòlics. 

• Enginyeria de processos de conversió de Biomassa.

• Recerca, comparació i prescripció tecnològica en tots els àmbits.

• Outsourcing de gestió d’instal·lacions d’energies renovables.

• Gestió financera de projectes.


ENGINYERIA. Estem especialitzats en l’enginyeria de PROCESSOS, l’enginyeria de PROJECTES i l’enginyeria d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Els serveis que oferim són:

  • Enginyeria civil.
  • Enginyeria industrial.
  • Suport i implantació de certificacions de qualitat ISO.
  • Gestió financera de projectes.